O nás

Za základní normu křesťanského života pokládáme Boží Slovo – Bibli. Jsme přesvědčeni, že je knihou se stále aktuálním poselstvím, ve které může člověk najít odpovědi na každou otázku. Hlásíme se k tradici a odkazu první křesťanské církve a k židovsko-křesťanským hodnotám. Naší hlavní hodnotou je upřímný vztah k Bohu i lidem. Věříme tomu, že i dnes je důležité žít podle Božího Slova a v souladu s jeho plány. Toto je možné pouze na základě ospravedlnění skrze víru a Boží milost.

Církev víry je volně spojená v rámci přátelských vztahů s darem služebnosti v rámci KS Milost na Slovensku, jejichž senior pastorem je Jaroslav Kříž. V ČR je zastoupená sbory v Prostějově, Hradci Králové a v Olomouci a na dalších místech prostřednictvím misijních skupin.

Církev víry patří k hnutí moderní křesťanské reformace. Naším cílem je snaha o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života, jež spočívá v osobním vztahu k Bohu a v následování odkazu Ježíše Krista. Stejně jako celé letnično-charizmatické hnutí věříme, že Bůh se nemění, a že je možné, aby se projevoval tak jako v první církvi – tedy i nadpřirozenými skutky. Věříme tomu, že Duch Svatý se dokáže osobně dotknout života člověka, umožnit mu zakusit Boží lásku a moc a pozitivně změnit jeho život.

Církev víry se snaží dát odpovědi lidem, kteří hledají smysl života a skutečné křesťanské hodnoty. Když lidé čtou Bibli a blíže se s ní seznámí, nalézají odpovědi na základní otázky svého života. Základem naší práce je tedy důkladné a systematické seznamování veřejnosti s texty Písma. Znalost Božího Slova ovlivňuje průběh našich shromáždění, způsob uctívání Boha a v neposlední řadě i každodenní život jednotlivých křesťanů. Biblické principy totiž platí i pro „obyčejné“ oblasti lidského života, jako je rodina nebo práce.